ต้องอาศัยประสบการณ์ และ ฝีมือแพทย์ผู้ทำเลเซอร์มีความสำคัญยิ่ง เพื่อขจัดติ่งเนื้อให้หมดไปอย่าง ถาวร แผลหายเร็ว ใบหน้าเกลี้ยงเกลา ด้วยเครื่อง CO2 Laser มาตรฐานสหรัฐอเมริกา