ด้วยเครื่อง Q-Switch Laser จากสหรัฐอเมริกา ผนวกกับประสบการณ์ความชำนาญเฉพาะทางของทีมแพทย์ผู้ให้การรักษา สามารถทำเลเซอร์ซ้ำได้ทุกๆเดือนจนกระทั่งกระ ปานดำ เม็ดสีลบเลือนหายไปจนหมด ในปัจจุบันการลบรอยสัก ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป