แก้ไขอาการเส้นเลือดขอดโดยไม่เกิดแผล ไม่ต้องดูแลรักษาหลังการทำเลเซอร์ เห็นผลชัดเจนในครั้งแรกหลังการรักษา ด้วยเครื่อง Gentle YAG จากสหรัฐอเมริกา อาจทำซ้ำครั้งที่สอง ห่างจากครั้งแรก8-12 สัปดาห์