สถานที่สะดวกสบาย
ด้วยความใส่ใจในความต้องการของผู้รักความงาม รัมภาดา อินเตอร์เนชันแนล สกิน คลินิก ได้จัดสถานที่เพื่อให้ผู้แวะเวียนได้รับความสะดวกสบาย สถานที่กว้างขวางสวยงามผ่อนคลาย บริการที่เป็นกันเอง และสามารถจอดรถได้ง่ายดาย